Biuletyn Informacji Publicznej
Ładuję
 
Polecamy przeczytać
  • 1
Statystyka
Ilość odwiedzin: 29959
Aktualizacja: 01-10-2020
Sprawozdania finansowe

PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK

 

                Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 13 października 2017 r., poz. 1911) sprawozdanie finansowe za 2018 rok jednostki: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnej sporządzone na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania  w Pionkach : 

Wytworzył: Piotr Kuciara
Opublikowal: Piotr Kuciara
Data publikacji: 13-05-2019
Data modyfikacji: 13-05-2019
Ilość wyświetleń: 202
Historia zmian
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się